ประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าทอมือ “ธา

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.15- 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 2/2564 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนความร่วมมือของทักภาคีเครือข่ายชาวจังหวัดศรีสะเกษ สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนวาระผ้าจังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว”
2. การนำลายผ้าพระราชทานมาประยุกต์ใช้ ในจังหวัดศรีสะเกษ
3. การประกวดผ้าทอลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”
4. สรุปยอดการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจจังหวัดศรีสะเกษ
5. การขับเคลื่อนพัฒนาการต่อยอด “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว”
โดยมี คณะกรรมการการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว” พัฒนาการอำเภอ กลุ่ม YEC ศรีสะเกษ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2