ต้อนรับ พล.อ.ต.โชคดี สมจิตร รองผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 13.15 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.โชคดี สมจิตร รองผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ
ในโอกาสลงพื้นที่เข้าศึกษาและตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การอบรมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ การอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ และโครงการอื่นๆ ของเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเหล่าผู้ต้องราชทัณฑ์ และปวงชนชาวไทย
โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2