ประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบความทุกข์ยากด้านที

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบความทุกข์ยากด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัว นางต๋อย หนองบัว ณ บ้านเลขที่ 104 บ้านหนองเรือหมู่ที่ 25 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองจันทร์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2