เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือกรณีบ้านเร

วันที่ 22 มีนาคม 2564
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุวาตภัย รวมทั้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็วตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
เวลา 15.00 – 15.30 น.
เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ราษฎร ม.8,12 ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนหน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รองปลัด อบต.ทุ่ม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน
เวลา 16.00 – 16.30 น.
เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ราษฎร ม.3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
โดยมี นายอำเภอพยุห์ ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ ผู้แทนหน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน
เวลา 16.40 – 17.10 น.
เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ กรณีสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2