ตรวจเยี่ยมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษตรวจเยี่ยมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะดังนี้
1) จุดที่1 บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว
2) จุดที่ 2 บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีแก้ว
ในการนี้ได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัว ผู้ประสบภัย พร้อมมอบสิ่งของเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
โดยมีนายอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลศรีรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราษฏรในพื้นที่ดังกล่าว
ณ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2