ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกรรมการ ศส.ปชต. จำนวน 206 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 206 คน
โดยมีนายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2