ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยร

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2