TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 – 21.30 น.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ
โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมให้กำลังใจตัวแทนจากศรีสะเกษ ที่ผ่านระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศระดับประเทศครั้งนี้ จำนวน 4 ทีม ได้แก่
1. รุ่น JUNIOR ได้แก่ ทีม MILK SHAKE โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
2. รุ่น PRE-TEENAGE ได้แก่ ทีม SKH Special โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
3. รุ่น TEENAGE ได้แก่
3.1 ทีม WHAT HAPPEN โรงเรียนสตรีสิริเกศ
3.2 ทีม ACEZY โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2