พระราชทานบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระกนิษฐา

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานบ้านผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กับ เด็กชายบุณยกร นามวงศ์ ณ บ้านเลขที่ 76/3 บ้านขนาด ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีพลเอกสําเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธาน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2