ประธานการประชุมชี้แจง “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลง

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 -15.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์) ในการให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุมชี้แจง "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดศรีสะเกษ" ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมทั้ง 22 อำเภอ จำนวน 500 คน และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา ผู้บริหารองค์กรเอกชน และประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ โดมรวมใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2