ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 – 22.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต เป็นประธานมอบโล่ให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม "ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run"
โดยมี ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบโล่รางวัลดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2