ต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมช

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้อำนวยการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยางชุมน้อย ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมตามภารกิจดังกล่าว
ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2