ต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในภารกิจการตรวจราชการของนางกนกวรรณ วิ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในภารกิจการตรวจราชการของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ดังนี้
1. บันทึกเทปรายการ กศน .โชว์ By ครูพี่โอ๊ะ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เยี่ยมชมสินค้ากลุ่มอาชีพ กศน. อำเภออุทุมพิสัย กศน.ปรางค์กู่ กศน.อำเภอบึงบูรพ์ กศน.อำเภอพยุห์ กศน.อำเภอราษีไศลและที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมตามภารกิจดังกล่าว
ณ วัดบ้านค้อ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2