พิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการจัดกิจกรรมในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอำเภอเพื่อไปบริการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการบริการของรัฐ
ในกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาล การบริการด้านทันตกรรม การรับ-จ่ายยา การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก การจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งนี้ ภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
มีนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ไม้เท้าให้ผู้สูงอายุ และลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอศิลาลาด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ณ โรงเรียนบ้านหลักด่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2