ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 ภายใต้ " มูลนิธิทุนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) " ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และ นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2