ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมประชาสัมพันธ์นักท่องเที

วันนี้ (18 มี.ค.64) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อำนวยการให้นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายตระการ ชาลี จ่าจังหวัดศรีสะเกษ นางวรวรรณ จารุรัชกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายเริ่มรัฐ ไพพงษ์ นิติกร นางสาวอินตรา คำหลอม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด นางสาวเสาวลักษณ์ เงียบสุข เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ นางวรรณา วันเรืองโชค เจ้าหน้าที่ปกครอง นำสมาชิก อส. สังกัด ร้อย อส.จ.ศก.2 ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัย การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2