ต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ในการตรวจราชการด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร รับฟังการบรรยายข้อมูลและประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ
อีกทั้งได้เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอัตลักษณ์ เช่น การย้อมผ้าทอมือจากดินภูเขาไฟ ผลไม้จากดินภูเขาไฟ
โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผู้แทนจากสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธาน YEC ศรีสะเกษ ผู้แทนนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ
ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2