ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามกา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2