เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run 2021" ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาดังนี้
1. มอบหมายและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
2. การสำรวจและปรับเส้นทางการวิ่ง
3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. การดำเนินงานด้านเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่จุดปล่อยตัวถึงเส้นชัย
5. การประชาสัมพันธ์งาน
6. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนนายก อบจ. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ประธาน YEC ศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2