พบปะหารือข้อราชการร่วมกับ ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับ ผศ.ดร.วิทธวัช โมฬี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนจาก ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ นายก อบต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน ในประเด็นการขับเคลื่อนให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางการผลิตไก่อินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการต่อยอดการพัฒนาการเลี้ยงไก่อินทรีย์ศรีสะเกษ และจัดตั้งกลุ่มการผลิตอาหารอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์ อีกทั้ง ได้หารือการเรื่องความร่วมมือของเกษตรกร การสร้างอาชีพ การอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทไก่อินทรีย์ศรีสะเกษต่อไป ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2