ประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาต้นแบบโครงการรณรงค์ป้อ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาต้นแบบโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2