ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและส

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอราษีไศล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ส่วนหน้า) และจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้บริการแก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีกลุ่มราษฎรยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล ซึ่งมีกลุ่มราษฎรที่ร้องเรียนจาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มโนนสังข์ 2.กลุ่มสมัชชาคนจน 3.กลุ่มนางบุรี อาจโยธา ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน , กลุ่มเกษตรกรฝายราษีไศล , กลุ่มสมาพันธ์แม่มูลยั่งยืน , กลุ่มพัฒนาเขื่อนราษีไศล และกลุ่มอิสระ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเรื่องร้องเรื่องดังกล่าว เพื่อแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กลุ่มราษฎรทราบถึงแนวทางแก้ไขในเบื้องต้นด้วยแล้ว ทำให้กลุ่มราษฎรทุกกลุ่มมีความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเดินทางกลับภูมิลำเนา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2