เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2564) “ศรีสะเกษเกมส์” หารือเบื้องต้นได้กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์” ในระหว่างวันที่ 18- 22 กันยายน 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาหารือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา ภายหลังมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ NEW Normal
โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2