เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่เยาวชนที่มาฝึกวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร ไม่เกิน 1 ปี ให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2564 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จำนวน 7 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกเข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2