ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบที่ดิน และเงินบริจาค

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบที่ดิน และเงินบริจาค จากผู้มีความประสงค์บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอภิชาต ไพศาลเสถียรวงค์ (ร้านชัยศิริศรีสะเกษ) บริจาคที่ดินบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกโรงพยาบาลศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ เพื่อใช้ในการพัฒนาขยายพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นายพิชัย โล่หิรัญญานนท์ (ร้านสายรุ้งศรีสะเกษ) บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ “เลื่อยตัดกระดูกใบหน้าผู้ป่วยมะเร็งกระดูกบนใบหน้า”
ในการนี้ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ , คลินิกกัญชา , ศูนย์บริการ Fax Claim เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และผู้ติดต่อเข้ารับบริการ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทน ธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการ รพ.สต. บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2