เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเบาะแสยาเสพติดและพิจารณาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะทำงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2