ประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2564) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) "นครลำดวนเกมส์" เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาการจัดการแข่งขัน และการสำรวจสถานที่ สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมกีฬา
โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" ผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันในแต่ละประเภทชนิดกีฬา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมลำดวนทองแกรนด์ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2