ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษในประเด็นวาระ “๓๖๕ วัน ศร

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษในประเด็นวาระ "๓๖๕ วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย
โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้กำกับการ สภ.อุทุมพรพิสัย ผู้แทนขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมเสนอแนะการขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดดังกล่าว
ณ ห้องประชุมอบต.แขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2