ประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นำร่อง(อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ ตำบลซำ อำเภอขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ)ในการประชุมได้พิจารณาแบบบันทึกข้อมูลสำรวจแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับรายละเอียดการบันทึกข้อมูลลงระบบApplication (ระบบเวอร์ชั่น ๒) พร้อมกับฝึกให้สมาร์ททีมตำบลนำร่องดังกล่าว(Tambon Smart Team)และนักศึกษาโครงการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำรวจแหล่งน้ำและการใช้ Application และในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ รศ.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนอธิการบดีมหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2