ตรวจเยี่ยมกานินโครงการฝึกอบรมสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยร

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฝึกอบรมสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2