เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ของวัดที่เป็นสนามสอบเพื่อรับภัตตาหารเพล พระราชทาน โดยมี พระเดชพระคุณพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2