เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพด

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการคัดกรองพยาธิและคัดกรองมะเร็งทีอน้ำดี
3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการสุ่มตรวจอาหารปลอดภัย
4. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ในกลุ่มประชาชน กลุ่มนักเรียน
5. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะท้าย
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2