เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค และมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับเขต และระดับภาค ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับเขตและระดับภาค ได้แก่
1. บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในการจัดแสดงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีความเข้มแข็งดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าถึงและเข้าใจบริบทของการพัฒนาหมู่บ้าน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการบูรณาการ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ นายอำเภอไพรบึง นายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2