ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 256

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 09.20 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้มาบริจาคโลหิตมากกว่า 220 คน และมีอาหาร และเครื่องดื่มไว้บริการผู้ที่มาบริจาคอีกด้วย
ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายอำเภอโนนคูณ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2