เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (Sisaket Hospital Simulation Center) เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกทักษะจากสถานการณ์เสมือนจริง และฝึกหัตถการต่างๆ กับหุ่นซึ่งสามารถทำซ้ำใหม่ได้ถูกต้อง ทำให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญก่อนที่จะไปปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง อีกทั้งเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบสัมฤทธิบัตร บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ได้มีความพร้อมทักษะด้านสาธารณสุข และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน และแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน
โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ บุคลากรทางกรทางการแพทย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และห้องประชุมสิริมงคล ชั้น 8 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2