เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานของพระบ

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ของวัดที่เป็นสนามสอบจำนวน 24 รูป เพื่อรับภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน โดยมี พระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีสนามทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. สนามสอบวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำนวน 216 รูป
2. สนามสอบวัดมหาพุทธาราม จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำนวน 262 รูป รวมทั้งสิ้น 478 รูป
โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอขุนหาญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2