การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าในเ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประขาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ในการส่งเสริมให้ครุน้อยและเกวียนน้อย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Gl) รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ให้มีมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ การกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และพี่น้องชาวอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ และกลุ่มประดิษฐ์เกวียนน้อยบ้านใจดี ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2