การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2464

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2464 ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2