ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-2565
เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านแรงงานตามข้อสั่งการของกระทรวงแรงงาน คือ การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการฯ ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องศรีพฤเธศวร โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2