ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCI

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรายการดังกล่าว คือ ทีม ACEZY
ในการนี้ ได้ร่วมรับชมการแสดงของทีม ACEZY โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พบปะให้กำลังใจ และมอบทุนเพื่อสมทบในการแข่งขันดังกล่าว
โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้แทนนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2