ประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณารับรองการต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน รายเก่า จำนวน 113 ราย และพิจารณารับรองผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน รายใหม่ จำนวน 81 ราย ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2