เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีภัยแล้ง) ในเขตพื้นที่ อำเภอห้วยทับทัน โพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอไพรบึง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมีแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชน โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2