เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ใหม่ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และนักออกแบบมืออาชีพ ในการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐานสินค้า และเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกอีกด้วย
ทั้งนี้ การกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นักออกแบบ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีลำดวน 2โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2