ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษในการส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2