เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมี นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2