เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชน

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางการช่าง และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งในวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยมีข้าราชการพลเรือน ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2