ประธานมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นายอำเภอราษีไศล เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค กำนันตำบลหนองแค ณ บ้านเลขที่ 51/1 ม.6 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2