เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหว

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และอำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจต่อผู้มาติดต่อราชการ
ทั้งนี้ ได้ร่วมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มีความเสียสละทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานราชการ และ Tambon Smart Team เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2