เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าทุเรียน ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินการและหารือในประเด็น ดังนี้
1. การบริหารจัดการการผลิต การตลาดทุเรียน
2. การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกทุเรียน พื้นที่ดินภูเขาไฟ และ พื้นที่อื่นๆในจังหวัด
3. การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อฯ การออกแบบกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้เรื่องทุเรียน
4. การพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนศรีสะเกษ และการขึ้นทะเบียนทุเรียน 6 สายพันธุ์
5. การแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน การดูแลอบรมให้ความรู้เกษตรกร สร้างการรับรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
6. การมอบหมายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด แบ่งคณะทำงานและติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับทุเรียน
7. การติดตามสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ
8. มอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัด ประมาณการปริมาณการผลิตในพื้นที่ระดับตำบล รายงานผลในที่ประชุมทุกครั้ง
9. การจัดทำปฏิทิน/ไทม์ไลน์ทุเรียน โดยหน่วยงานเกษตร ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งปฎิทินกิจกรรมงานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ตลอดปี 2564
10. การดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. การส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรโดยตรง
12. การส่งเสริมการแปรรูปทุเรียน การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งทุเรียน ตามแนวคิด "ส่งทันใจ สดทันกิน"
13. มอบหมายเกษตรอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ร่วมกับอุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในมาตรการต่างๆที่จังหวัดได้ออกประกาศเพื่อความเชื่อมั่นในทุเรียนศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนอธิการบดี ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เกษตรอำเภอกันทรลักษ์/ขุนหาญ/ศรีรัตนะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2