ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อประชุมและติดตามการให้บริการ One Stop Service “โครงการเราชนะ” ซึ่งธนาคารกรุงไทย ธกส. ได้เปิดให้บริการภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ โดยมีประชาชนที่สนใจเดินทางมาสมัครร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือ ผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ปัญหาที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยื่นสมัครแล้ว เมื่อจะสแกนใบหน้ายืนยันเป็นเจ้าสิทธิ์ บางคนรูปในบัตรประชาชนกับตัวจริงไม่เหมือนกัน การสแกนใบหน้าจึงเกิดความล่าช้าและต้องใช้เวลานาน ถึงจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ อีกทั้งเครื่องสแกนที่ใช้อาจไม่เสถียรจากอินเตอร์เน็ตจึงทำให้เกิดความล่าช้า
จากนั้นได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการเราชนะเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องมืออุปกรณ์ไปดำเนินการถึงบ้านหรือที่พัก เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ
หลังจากนั้นได้เดินทางไปติดตามการให้บริการ One Stop Service “โครงการเราชนะ” ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ โดยบูรณาการให้บริการทั้งธนาคารกรุงไทย ธกส. และออมสิน
สำหรับข้อมูลเบื้องต้น ประชากรจังหวัดศรีสะเกษ มีประมาณ 1.41 ล้านคน ยอดสมัครร่วมโครงการเราชนะประมาณ 9 แสนคน ได้รับการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์แล้ว 8 แสนคน ขณะที่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ 3 หมื่นคน
จังหวัดมอบหมายในการผนึกกำลังทั้งสถาบันการเงิน มหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวง พม. สาธารณสุข ร่วมดำเนินการ
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรัดประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวก ทั้งที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และคลังจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์ รก.นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมธนาคาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2